Detrás das marcas

View

Sabemos que empresas están fabricando case todo o que compramos: son multinacionais que controlan todo o mercado mundial.
Pero... Coidan o medio ambiente? Tratan ben aos seus traballadores e traballadoras? Respectan os lugares nos que se implantan?